22

เปิดระบบประเมินการสอนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  นักศึกษาสามารถเข้าทำการประเมินผ่านเว็บไซต http://assess.hcu.ac.th  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

1

002

 คลิกที่รูปภาพ หรือ สแกน QR code ได้เลยครับ