9

0

...

รูปแบบข้อสอบ https://bit.ly/32lX76y

คู่มืออบรมในส่วนของระบบ Moodle ที่สามารถประยุกต์ใช้กับ Moodle on Cloud https://bit.ly/3Fn5YU0

คู่มือการทำแบบทดสอบปรนัย

22

64_2

เปิดระบบประเมินการสอนภาค 2/2564 แล้ววันนี้ - 20 พ.ค.65
http://assess.hcu.ac.th/
พบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ inbox / Line: @886zvkpc

22

002

 คลิกที่รูปภาพ หรือ สแกน QR code ได้เลยครับ

b1