ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาขอเชิญอาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เข้าโครงการอบรม
เรื่อง การทำข้อสอบแบบต่างๆ ในรายวิชาของระบบ e-Learning 
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom

11

22

เปิดระบบประเมินการสอนออนไลน์

1

002

 คลิกที่รูปภาพ หรือ สแกน QR code ได้เลยครับ